Лични данни и GDRP

Когато използвате услугите на Pobeditel.com, вие ни споделяте определена информация. Този документ има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

Данни събирани от Pobeditel.com

Нашият уеб сървър записва в логове следната информация за всички посетители: IP адрес, Операционна Система, Използван Браузър, време на посещението и разгледани страници.

Защо събираме данни

Събираните данни ни помагат да разберем как посетителите използват сайта. Събираме данни от нашите посетители, за да можем да предоставяме по-добри услуги. Анализирайки събранните данни, ние следим кое съдържание е най-интересно и се стремим да предлагаме повече и по-качествено съдържание от този вид.

Събираме данни, за да можем да се защитим от опити за хакерски атаки срещу нас, както и опити за кражба на нашето съдържание.

Какво правим със събраните данни

Пазим едномесечен архив на данните събрани чрез нашия уеб сървър, след което всички логове с данни се изтриват автоматично. Не пазим архив на логовете с данни. Събираната информация не се споделя с трети страни, освен ако не се изисква от закона.

Как предпазваме вашите лични данни

На първо място, ние записваме минимален обем от личнни данни – само такива, които са необходими за осигуряването на по-добра и по-сигурна услуга. От всички данни, които се считат за лични данни според GDRP, ние записваме само IP адресите на посетителите си и то за кратък период от време.

Не използваме cookies. Не използваме Google Analytics или друг външен инструмент за проследяване на посещенията. Не използваме банери и javascript кодове от външни източниците, които биха могли да събират лични данни.

Изтриване на лични данни

Записваните от нас лични данни (само IP адрес) се изтриват автоматично на 30 дни. Ако желаете да изтрием всички ваши данни по-рано, моля свържете с нас чрез формата ни за обратна връзка и ни изпратете вашия IP адрес.